Effektiva recyclinglösningar

Hur ser ditt recyclingbehov ut?

Rätt hanterat kan i princip allt produktionsspill bli ny råvara i din process, oftast helt utan manuell hantering. Vårt kvarn- och shreddersortiment innefattar modeller med kapacitet från några få kilo upp till flera ton mald plast per timme, material som du naturligtvis ska föra tillbaka i din produktionsprocess.

Nedan ser du några effektiva recyclinglösningar att inspireras av.