Effektiva recyclinglösningar

Shredderlösningar

Recycling av 1200 l IBC-behållare

 • Rapid Raptor FlexiPUSH (pneumatiskt pushersystem).
 • Top pusher för att komprimera behållarna vilket ger effektivare malning.
 • "Pallvändare" för automatisk matning.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid Raptor 1350 FlexiPUSH.
Top pusher.

Raptor Fp Tp 5629
Rapid Raptor Pp 4144

Malning av spill från matt-tillverkning

 • Rapid Raptor 1350 PowerPUSH (hydraulisk matning).
 • Pallvändare för effektiv matning i shreddern.
 • Bandtransportör med metalldetektor för det shreddrade materialet vidare till.
 • Rapid 600-kvarn, Open-Harted, för finmalning.
 • Därefter rörtransport till separationssystem av fiber och granulat och slutligen frånskiljning av damm.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid Raptor PowerPUSH.
Rapid 600-90 Open-Hearted kvarn.

Återvinning av tjockväggigt gods

 • Solida nylonbitar.
 • Rapid Raptor 800 FlexiPUSH.
 • 300-serie kvarn.
 • Bandutmatning till kvarn för finmalning.
 • DS-50 för dammseparering av granulat.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid Raptor 800 FlexiPUSH.
Rapid Open-Hearted 300-30 kvarn.