Effektiva recyclinglösningar

Skivextrudering

Malning av PC-skivor

Högkapacitetsmalning av 15 mm polycarbonatskivor.

Rapid 600 Open-Hearted-kvarn med effektiv bullerkapsling.

  • Kundanpassad lösning för kantklipp och skivor.
  • Kombinationsinmatningar. 
  • Manuellt matad alternativt andra inmatningssätt, exempelvis bandmatning.

 

Maskin i exemplet:
Rapid 600-90 med special inmatning för plattor/skivor.

600 90 UP Pit

Lösning för polycarbonatskivor och kantklipp

  • Kundanpassad konfigurering. 
  • Kvarn monterad i grop för enkel matning av långt gods.
  • Delad inmatning för enkel service och rengöring.
  • Heavy-duty transmission med extra svänghjul.
  • Nivåvakter för övervakning av granulatnivå i suglådan.

 

Maskin i exemplet:
Rapid 600-90 med special inmatning för plattor/skivor.
Extra svänghjul.