Effektiva recyclinglösningar

Formsprutning

Beside-the-press

Med en kvarn vid varje formsprutningsmaskin förs ingöt och ev. defekta produkter direkt tillbaka i processen – Closed Loop System – det idag helt dominerande och effektivaste sättet att bedriva formsprutning.

Fördelarna är många:

  • ingen lagring/hantering för senare malning
  • ingen extra torkning behövs
  • eliminerar risken för kontaminering av materialet.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid 150 Serie i olika utföranden, en maskin per formspruta är regel.

Rapid 600 152838
Auto Collage

Central återvinning

Effektiv och högkvalitativ malning av delar från automotive-industrin i en Rapid 600-120 kvarn med ett antal delar för att optimera det återvunna granulatet så det kan föras direkt tillbaka till produktionsprocessen.

  • Central malning ger möjlighet till återvinning av större komponenter.
  • Anpassad inmatning för att effektivt guida produkterna ner i kvarnhuset.
  • Band med tunneldetektor för att säkerställa att inga metalldelar når kvarnen och/eller produktionsprocessen.
  • Separata utmatningssystem för olika typer av material. 
  • Ett komplett dammfiltersystem av undertryckstyp som avlägsnar damm och finpartiklar från granulatet.
  • Filtersystem (BIA klass M) för att rena även frånluft vilket ger väsentligt bättre arbetsmiljö.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid 600-120 med sidinmatning.
Special bandtransportör med metalldetektor.