Metallseparering

Separatorerna detekterar alla typer av metallhaltiga och andra elektriskt ledande material ned till storleken av en 0,6 mm stålkula. 

Metallseparatorn är monterad direkt under cyklonutloppet. Separationen sker i enheten och det detekterade materialet leds bort.

Separatorerna finns i olika storlekar beroende på kapacitetsbehov.

Metallseparering