Metalldetektering

Med metalldetektering innan materialet når ner till kvarnhus/rotor undviks skador på kvarnen, skador som annars kan bli omfattande och kostsamma att åtgärda.

Våra metalldetektorer är känsliga och detekterar alla typer av metallhaltiga och elektriskt ledande material. Vanligaste är att ha detektorn integrerad på en bandtransportör. 

Metalldetektering