Effektiva recyclinglösningar

Formblåsning

Malning av 220 litersfat 

Rapid Open-Hearted 600-seriekvarn med kundanpassningar.

 • Sidoinlopp för volymprodukter.
 • Bandinmatning med metalldetektor.
 • Extra ljudfälla över bandet för reducerad bullernivå.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid 600 Serie med special sidoinmatning, bandtransportör med metalldetektor av plattyp.

Rapid 600 120 220 Barrels
Rapid 500 Pet Recycling

Återvinning av PET-muggar

Rapid 500-serie. 

 • Rapid 500-90 kvarn Open-Hearted.
 • Kundanpassad bandtranstortör med metalldetektor.
 • Dammseparering för helt dammfritt granulat.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid 500 Serie, special bandtransportör med metalldetektor.

Raptor FlexiPUSH 1350

Malning av 1200 lit IBC tankar med cykeltid under 2 min.

 • Kundanpassad lösning.
 • Rapid Raptor 1350 FlexiPUSH.
 • Inmatning med pallvändare.
 • Top pusher för komprimering av volymgods.
 • Special skruvutmatning av det shreddrade materialet.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid Raptor 1350 FlexiPUSH med TopPUSH.