Rapid Connect

Få kontroll över din produktion. Designa din egen instrumentpanel och övervaka din utrustning. Förhindra produktionsstopp med IRL-statusmeddelanden.

 

Få aviseringar om:

  • Energiförbrukning
  • Driftstopp
  • Överbelastning
  • Nödstopp
  • Kritisk maskintemperatur

 


Fördelar:

  • Schemalägg förebyggande underhåll
  • Beräkna kostnaden för granuleringsprocessen
  • Användningskontroll
  • Sparar energi
  • Lättare att beställa reservdelar

 

Rapid Connect