Effektiva recyclinglösningar

Rör/profiler

Återvinning av rör/profiler

  • Kundanpassade lösningar för rör och profiler.
  • Kombinationsinmatningar för maximal flexibilitet.
  • Lyfthjälpmedel för inmatning av produkterna. 

 

Maskiner i exemplet:
Rapid 600-120 med special kombiinmatning, band med metalldetektor framifrån, sidomonterad inmatning för rör och profiler.

600 120 With Mov. Hopperext

Kundanpassad helhetslösning för rör/profiler

  • Rapid 600-kvarn placerad i grop.
  • Tiltbar inmatningskasset för enkel hantering av långa rör och profiler.
  • Inlopp på sidan för effektiv malning.
  • Dammsepareringssystem för högkvalitativt granulat.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid 600-120 med special sidoinmatning.

Rörlig ränna för matning av rör och profiler, kombinerat med dragverk för slang

  • Kundanpassning med kontinuerlig fyllning och automatiserad stängning/höjning av kassetten.
  • Separat dragverk för matning av slang.
  • Båda inmatningskanalerna leder till samma kvarn placerad i grop.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid 500-90 med special sidoinmatning för rör och profiler samt inmatningsöppning för slang via ett dragverk.

2X Movable Hose